Skador på endoskop

Undvik att skada dina endoskop

Skador på endoskop är tyvärr ganska vanligt och förekommer oftare än de borde. Skadorna är alltid till besvär. De medför höga reparationskostnader och du kan behöva klara dig utan endoskopet medan det repareras. Men det allvarligaste är att skadan går utöver patientsäkerheten: En skada på ett endoskop innebär alltid en infektionsrisk.

Det som är bra är att du kan minimera antalet skador genom att uppmärksamma ett antal saker. Vi kommer till det om ett ögonblick.

Skador på endoskop går utöver patientsäkerheten

Endoskop är känsliga för skador, och när det väl finns en spricka i t.ex. insättningsrör, ökar det risken för infektion hos patienter. Föroreningar kan samlas i sprickor, repor och frakturer, där det är svårt att hålla endoskopet rent. Bakterierna kan med tiden leda till biofilmbildning, som är svår att bryta ner och som kan orsaka återkommande bakterieproblem.

Typer av skador på endoskop

Sammantaget finns det två typer av skador på endoskop: De som orsakas av slitage och de som orsakas av felaktig hantering

Skador orsakade av slitage

Endoskop slits vid användning precis som alla andra produkter. Slitage kan orsaka skador på:

  • Lins tätningar
  • Bending Rubber
  • Det tätande gummit
  • Införingsslangen och kablarna

Kontrollera endoskopet regelbundet så att slitaget inte utvecklas till omfattande skador. Det är viktigt att förebygga dyra och allvarliga skador i tid.

Skador på grund av hantering

Det händer då och då att en användare omedvetet eller oavsiktligt skadar ett endoskop. Skadorna uppstår ofta på grund av ouppmärksamhet eller upptagenhet. Den typen av skador kan för det mesta förebyggas.
Skadorna uppstår vanligtvis i samband med:

  • Manuell rengöring
  • Böjning av ett endoskop
  • Transport av endoskopet
  • Allmän hantering av endoskopet
  • Hantering in och ut ur torkskåp och diskdesinfektor

Vi rekommenderar att alla som är i kontakt med endoskopen utbildas i hur endoskop är uppbyggda och vilka komponenter som är särskilt utsatta för skador.

De vanligaste orsakerna till skador på endoskop

Skador kan uppstå på många olika sätt. Det som orsakas av slitage kan förebyggas men sällan undvikas, medan skador orsakade av felaktig hantering i många fall kan förhindras. De vanligaste hanteringsskadorna är slag eller brott på endoskopet.

Stöt eller slag mot endoskopet

Du kan ha otur och stöta på något med endoskopet. Detta kan till exempel göras vid transport, rengöring eller hantering in och ut ur diskdesinfektor och torkskåp. Det finns många tillfällen då endoskopet kan få ett slag.

Hur kan stötar och slag undvikas?

Ett sätt att minimera risken för stötskador är att använda ett kassettsystem.

När endoskopet är korrekt placerat i sin kassett är det väl skyddat under diskning, torkning och förvaring. Efter manuell rengöring, placera endoskopet i kassetten och placera kassetten i endoskopdiskdesinfektorn.

När rengöringsprocessen är klar, ta ut kassetten ur diskdesinfektorn och lägg den i tork - och förvaringsskåpet. Kort sagt, rör inte endoskopet förrän det ska användas nästa gång.

 

Man uppnår även en mycket hög hygien, då endoskopet inte rörs innan den ska användas.

Få en överblick över lösningar som kan minimera skadorna på dina endoskop.
 

Se produkter

 

Vill du felanmäla din utrustning eller har du frågor om service?

Vi är redo att hjälpa dig.

Bli uppringd

Vi värnar dina personuppgifter. Läs vår dataskyddspolicy för att se hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

keyboard_arrow_up