Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan

Det har vi papper på: ISO 14001

Vad betyder ISO 14001 för dig?

Vi vill minska vår miljöpåverkan. Därför är vi certifierade enligt ISO 14001.

Rent konkret innebär det att vi minskar vår CO2-påverkan genom att skära ned på elförbrukningen samt på antalet gods- och persontransporter. Dessutom förlänger vi livslängden på din utrustning och bidrar därigenom till en cirkulär ekonomi.

Genom ISO-certifieringen förpliktar vi oss att kontinuerligt minska vår negativa påverkan på miljön. Därför kommer vi aldrig i mål. Vi flyttar nämligen ständigt gränsen framåt.

Vi hjälper dig att förlänga livslängden på din medicintekniska utrustning

Med högkvalificerade reparationer och förebyggande service hjälper vi dig att förlänga livslängden på dina medicintekniska produkter. I vissa fall kan du köpa begagnad, renoverad röntgenutrustning så slipper vi kassera funktionsdugliga apparater. Vi erbjuder även begagnade reservdelar, som naturligtvis testas innan du installerar dem. 


På endoskopverkstaden underhåller och förlänger vi livslängden på dina endoskop. Pentax Medical är också ISO 14001-certifierade.

Du får en partner som minskat sin elförbrukning


Vi har reducerat vår elförbrukning. Bland annat genom att byta till LED-lampor – så vi har inte tappat ljusstyrkan.

Du får en partner som reducerar antalet godstransporter

Vi vill minska den mängd CO2 som vi släpper ut när vi transporterar såväl produkter som människor. Vi arbetar överlag med leverantörer som har lager i Europa för att kunna undvika långa transporter. Våra tekniker är utspridda över hela landet, vilket minskar CO2-utsläppen på många, långa bilresor. På vårt lager i Glostrup utökade vi under 2022 kapaciteten för att möjliggöra större kemikalieköp och skära ned på antalet transporter. När vi levererar produkter till dig strävar vi alltid efter att minimera antalet transporter till endast en.

Om du får en försändelse från oss med gamla etiketter på beror det på att vi återvinner kartonger och andra förpackningar från paket som vi fått. 

50 % färre kemikalietransporter

Mellan 2021 och 2023 minskade vi antalet transporter av kemikalier för endoskopdiskmaskiner med 50 %.

Laddstationer för elbilar

I Glostrup har vi laddstationer för fyra elbilar. Här kan vi ladda både tjänstebilar och personbilar innan vi ger oss ut på vägarna igen.

Du får en partner som tar ansvar för uttjänt utrustning

Precis som alla andra företag sorterar vi vårt avfall dagligen. Dessutom är vi medlem i El-Kretsen vilket borgar för mer och bättre återvinning av elektronik- och batteriavfall. På så sätt kan vi vara säkra på att följa alla regler kring producentansvar och ansvarsfullt bortskaffande av uttjänt utrustning och gamla delar.

Du får en partner som ställer krav på sina kunder och leverantörer

Vi pushar våra leverantörer att ta miljöhänsyn i produktion och transporter och förutsätter att det finns ett miljötänk bakom produkterna. 

Några av våra leverantörer är själva ISO 14001-certifierade såsom t.ex. Pentax Medical, som levererar endoskop.

Vad har vi för miljömål idag?

  • Vi vill minska vår CO2-påverkan ytterligare.
  • Vi vill i högre grad laga reservdelar så att de kan leva vidare.
  • I framtiden ska alla tjänstebilar vara av energiklass ”A”.

Är det inte bara en pappersprodukt?

ISO-certifieringen är inte bara det papper du ser här. ISO 14001 är fullt implementerad i vårt  kvalitetsledningssystem (ISO 9001). Det innebär att vi strävar efter minskad miljöpåverkan i alla våra dagliga rutiner samt att vi bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling.  


Se även våra andra ISO-certifikat

Vårt kvalitetsledningssystem är också ISO-certifierat. Vi är certifierade enligt såväl ISO 9001 som ISO 13485.
Här kan du läsa mer om vad detta innebär för dig.

Har du frågor?

Vi hjälper gärna till.

Bli uppringd

Vi värnar dina personuppgifter. Läs vår dataskyddspolicy för att se hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

keyboard_arrow_up