Exception in template (Designs\santax\_partials/redirect.cshtml): MaxMind.GeoIP2.Exceptions.InvalidRequestException: You do not have sufficient funds to use this service.
at MaxMind.GeoIP2.WebServiceClient.HandleResponse[T](Response response)
at MaxMind.GeoIP2.WebServiceClient.Execute[T](String type, IPAddress ipAddress)
at Co3.Dw9.Redirect.Dw.Repositories.RedirectRepository.GetRedirectResponse()
at Co3.Dw9.Redirect.Dw.Services.RedirectService.GetRedirectInfo()
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.cbecccbce.Execute()
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
at RazorEngine.Templating.TemplateService.Run(ITemplate template, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.TemplateService.Parse(String razorTemplate, Object model, DynamicViewBag viewBag, String cacheName)
at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
@inherits RazorTemplateBase<RazorTemplateModel<Template>> @using Co3.Dw9.Redirect.Dw.Models @using Co3.Dw9.Redirect.Dw.Services @using Dynamicweb.Configuration @using Dynamicweb.Rendering @using System.Web; @{ //// Working, but is hackety compared to how you would normally take over the caching layer in Co3.Reidrect by autofac'ing. There is not enough time for this here. ///// AD 2019-12-11 : #7223 - "full geoblock", keep redirecting user if they are on the wrong website. NEW: Customer changed their mind and want a redirect once per session. /// Checking with session variable first to prevent redirect service for using unnessacry lookups in maxminds bool doRedirect = false; string sessionVarName = "Co3.Santax.Redirected"; string geoVarName = "geo"; string geovalue = HttpContext.Current.Request[ geoVarName ] != null ? HttpContext.Current.Request[ geoVarName ].ToString() : string.Empty; if ( geovalue.ToLower() == "true" ) { HttpContext.Current.Session.Add( sessionVarName, "true" ); } string sessionValue = HttpContext.Current.Session[ sessionVarName ] != null ? HttpContext.Current.Session[ sessionVarName ].ToString() : string.Empty; if ( sessionValue.ToLower() != "true" ) { HttpContext.Current.Session.Add( sessionVarName, "true" ); doRedirect = true; } if ( doRedirect ) { IRedirectResponse redirectInfo = RedirectService.Instance.GetRedirectInfo(); if ( redirectInfo != null && redirectInfo.SuggestRedirect ) { string redirectConsentExpirationTimeInDays = SystemConfiguration.Instance.GetValue( "/Globalsettings/Co3.Espresso/GeoRedirect/CookieExpireTimeInDays" ); string redirectMessage = Translate( "Redirect message - Text", "You are visiting our website in {{CurrentLanguage}}. Would you like to visit the {{SuggestedLanguage}} site?" ); redirectMessage = redirectMessage.Replace( "{{CurrentLanguage}}", redirectInfo.CurrentLanguageName.ToLower() ); redirectMessage = redirectMessage.Replace( "{{SuggestedLanguage}}", redirectInfo.SuggestedLanguageName.ToLower() ); string linkToSuggestedArea = string.Format( "http://{0}", redirectInfo.SuggestedArea.DomainLock ); HttpContext.Current.Response.Redirect( linkToSuggestedArea, true ); <div class="fade modal" id="js-e-redirect-msg" data-redirect-consent-expiration="@redirectConsentExpirationTimeInDays" data-dismiss="modal"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <h4 class="modal-title small"> <i class="material-icons material-icons-large text-primary">language</i> <span>@Translate( "Redirect message - Title", "Change language" )</span> </h4> <button class="close" data-dismiss="modal" type="button"> <i class="material-icons">close</i> </button> </div> <div class="modal-body pb-0"> <h2>@Translate( "Redirect message - Heading", "Welcome" )</h2> <p class="lead"> @redirectMessage </p> </div> <div class="border-top-0 modal-footer"> <a class="btn btn-secondary mr-1" href="@linkToSuggestedArea">@Translate( "Redirect message - Accept - Button", "Yes, take me there" )</a> <a class="btn btn-primary" data-dismiss="modal" href="#js-e-redirect-msg">@Translate( "Redirect message - Decline - Button", "No thanks" )</a> </div> </div> </div> </div> } } }

Underhåll och reparation av din utrustning

Få hjälp med all slags service på din medicintekniska utrustning. Både akuta reparationer och planerade servicebesök.


8 timmars inställelsetid ger trygghet

Inom hälso- och sjukvårdssektorn finns inte utrymme för några tekniska problem. När patienterna måste vänta på grund av felmeddelanden blir din dag extra stressig.  Det skapar frustration och dämpar personalens arbetsglädje.

Därför garanterar vi en inställelsetid  på 8 timmar beroende på utrustning och behov. Detta ger trygghet åt både dig och dina patienter.

Få offert på serviceavtal

Slipp avboka patienter

Vi ser till att din utrustning presterar på topp så att du kan fokusera på dina patienter. Om du stöter på problem kan vi ofta hjälpa dig per telefon. Som regel får vi igång din utrustning redan samma dag. Under en hektisk arbetsdag betyder det allt.

Du får de bästa teknikerna i branschen (och kanske de trevligaste)

Tekniska saker ska bara fungera. Det gäller inte minst avancerad medicinsk utrustning. Här kommer våra erfarna tekniker in i bilden.  Alla våra tekniker får löpande utbildning i den senaste tekniken och produkterna. De har många års erfarenhet av sina respektive specialområden och känner till ert arbetssätt.

Vi hittar alltid en lösning på era problem även om det kräver specialanpassningar.

Lös alla dina servicebehov hos oss

Hos oss kan du få hjälp med alla dina serviceuppgifter både de som är planerade och de som plötsligt dyker upp under en hektisk arbetsdag.

Akuta serviceingrepp

Leveranskontroller

Statuskontroller

Förebyggande kontroller

Lagstadgade kontroller


Ge oss fjärråtkomst till din skärm

Ibland är det lättare att ge oss fjärråtkomst till din utrustning  än att bli guidad per telefon. Använd länken till Team Viewer när du är i kontakt med någon av våra tekniker för att möjliggöra fjärrsupport.

Länk til TeamViewer

Vill du felanmäla din utrustning eller har du frågor om service?

Vi är redo att hjälpa dig.

Bli uppringd

Vi värnar dina personuppgifter. Läs vår dataskyddspolicy för att se hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

keyboard_arrow_up