Vi kör inte igång förrän du känner dig trygg med användningen av din nya utrustning

Vi ser till att du får största nytta av utrustningen genom att planera en grundlig utbildning av användare och superanvändare.

Ta hjälp av våra applikationsspecialister

Våra applikationsspecialister kan hjälpa till i frågor som rör konfigurering eller användning av utrustningen. Vi har specialister inom ultraljud och endoskopi.

Röntgen

Endoskopisk hygien

Ultraljud

Du får också hjälp efter leverans

Våra applikationsspecialister hjälper dig att konfigurera utrustning och mjukvara. Vi visar dig hur du får ut så mycket som möjligt av utrustningen så att du kan utföra ditt arbete på bästa sätt.

Vi känner till dina arbetsuppgifter

Våra applikationsspecialister sätter sig snabbt in i dina utmaningar och önskemål. Vi släpper dig inte förrän du känner dig säker på hur du ska använda utrustningen. Sedan följer vi upp efter några veckor eftersom fler frågor kan ha uppstått under arbetets gång.

Vi tar ansvar för din utbildning

Du får utbildning på avdelningens utrustning i bekanta miljöer och vi har alltid svensktalande instruktörer. När man har med avancerad utrustning att göra är det viktigt att det inte finns några språkbarriärer. Utbildningen planeras i samarbete med dig så att rätt personer är på plats och att det passar i verksamhetens schema.

 

Det finns inga dumma frågor

Våra specialister är redo att hjälpa dig.

Bli uppringd

Vi värnar dina personuppgifter. Läs vår dataskyddspolicy för att se hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.


keyboard_arrow_up