Duodenoskop HD

 

ERCP-instrument med steril distal engångskåpa, DEC

 

Bli uppringd av produktspecialist

Optimera hygien och minimera korskontaminering

 • Den högsta hygienstandarden ger den säkraste behandlingen
  DEC-duodenoskopet har den högsta hygienstandarden som något duodendskop på marknaden kan erbjuda. Den distala engångskåpan med elevatorsläde höjer hygiennivån och bidrar till ett förbättrat infektionsförebyggande och patientvård.
 • Minimera korskontaminering
  Den sterila distala engångskåpan DEC, är en avgörande detalj för att förhindra korskontaminering mellan patienter. Den distala engångskåpan avlägsnas vid avslutad undersökning, och därmed avlägsnas också den största korskontamineringsrisken. Resterande del av duodenoskopet är sedan enkel att rengöra. Detta förfarande förhindrar ökad förekomst av (CRE) infektioner och minskar risken för korskontaminering.
 • ​Det enda duodenoskopet med högsta rekommendation från FDA
  Det amerikanska FDA rekommenderar att man stoppar användningen av duodenoskop med fasta distala kåpor. I detta avseende har FDA godkänt Pentaxs duodenoskop ED34-i10T2. Pentaxs duodenoskop är det enda återanvändbara duodenoskopet som har fått den högsta rekommendationen från FDA.
   Läs pressmeddelandet från FDA här.
 •  HD endoskopisk bildkvalitet 
   Detaljerad och korrekt diagnos.

Läs mer om produkten här:

HD+ Duodenoskop

Översikt (diameter, arbetskanal, längd, synsvinkel)

Pressmeddelande om FDA-godkännande (15. nov. 2019)

Duodenoskop HD

Number DEC ED34-i10T2

kr 20,00

Har du Frågor?

Bli uppringd av en produktspecialist 

Vi värnar om dina personuppgifter. Läs vår dataskyddspolicy för att se hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

keyboard_arrow_up