RapidAER™

 

Full spårbarhet för dina endoskop med hjälp av senaste RFID-teknik


Bli uppringd av en produktspecialist

Optimera ditt arbetsflöde i sköljrummet

RapidAER är den minsta och snabbaste tvättmaskinen av genomsträckningsmodell på marknaden. Den passar på alla typer av kliniker och avdelningar, oavsett storlek. Tvättmaskinens flexibilitet och tillförlitlighet bidrar till hög produktivitet.

Tvätta 3 endoskop per timme

Du kan tvätta 3 endoskop per timme. Endoskopet placeras i en kassett som sedan förs in i tvättkammaren. Det innebär att du slipper obekväma arbetsställningar och att maskinen inte behöver stå stilla så länge åt gången. När kassetten är korrekt placerad i tvättmaskinen aktiverar du tvättprocessen med fotpedalen.

Driftsäkerheten – en trygghet för dig

Tvättmaskinen är så pålitlig att vi kan garantera 95 % driftsäkerhet. På så vis slipper du avvisa patienter.

Passar i små rum

Tvättmaskinen är mycket kompakt och kräver inte mer än 0,7 m2 (B=60 cm) i golvyta. Detta gör det enkelt att installera flera tvättmaskiner intill varandra om mer kapacitet skulle behövas.

Full spårbarhet och självdesinficering utan kemikalier

RapidAER är inte bara liten och snabb. Den erbjuder även full spårbarhet för dina endoskop med hjälp av senaste RFID-teknik som hjälper dig att identifiera endoskopen och lagra stora mängder data från varje tvättcykel. Maskinen kör en automatisk, termisk självdesinficering – varje dag. Processen består i en särskild värmebehandling helt utan kemikalier. 

RapidAER uppfyller alla krav i standarderna HTM 01-06 och EN 15883.

 


Optimera ditt arbetsflöde

Känner du igen dig?

  • Ökad arbetsbörda
  • Otillräcklig tvättkapacitet
  • Långa tvätt- och desinficeringsprocesser
  • För mycket hantering av endoskopen
  • Ineffektiva processer

Lösning: 
Optimera arbetsflödet med ett kassettsystem som passar i tvättmaskinen, torkskåpet och transportvagnen.

Endoskopet ligger i en och samma kassett under tvätt, torkning, förvaring och transport. 

Kassettsystemet reducerar antalet gånger du behöver hantera endoskopet. Detta sparar inte bara tid utan bidrar också till att undvika kostsamma skador och korskontaminering.

Läs mer om produktet här:

RapidAER och arbetsflöde - brochyr

RapidAER™

Artikelnummer

kr 20,00

Bli uppringd av en produktspecialist 

Vi värnar dina personuppgifter. Läs vår dataskyddspolicy för att se hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

keyboard_arrow_up