Sommar 2022

Skånes universitetssjukhus, Lund
Endoskopdesinficering med förbättrad hygien

I Lund har sjukhuset centraliserad förrengöring samt desinficering av flexibla endoskop. På den nya enheten har fem diskdesinfektorer fått plats centralt på avdelningen och delar nu in enheten i en smutsig och en ren sida. Detta ger förbättrad hygien till nytta för både patienter och personal.

Helena Landgren och Susanne Walter, Centrala endoskopidiskenheten, Skånes universitetssjukhus, Lund

Personalen kan desinficera upp till 40 endoskop per timme

De fem diskdesinfektorerna heter Advantage Plus Pass-Thru, och varje maskin kan desinficera upp till fyra endoskop per timme. Det ger en total desinfektionskapacitet på 20 endoskop per timme. Med mindre endoskop kan man komma upp i hela 40 endoskop per timme. 

Diskdesinfektorerna har två diskkammare som kan diska oberoende av varandra. Det betyder att personalen kan starta en desinfektion precis när de behöver, vilket ger stor flexibilitet och skydd också mot korskontaminering.

Personalen slipper hantera endoskopen manuellt 

När endoskopen är rengjorda och desinficerade kan personalen ta ut endoskopen ur diskdesinfektoren och flytta dem utan att behöva hantera dem manuellt. Kassetterna säkerställer ett effektivt arbetsflöde och skyddar endoskopen från transportskador. 

Konceptet heter No Touch och kan minimera servicekostnaderna med upp till 30 %.

De smutsiga endoskopen är rena, när de tas ut på andra sidan väggen

Fem diskdesinfektorer har installerats på avdelningen och delar nu in den i en smutsig och en ren sida. På den smutsiga sidan har man också installerat tre förrengöringsbänkar där personalen genomför den manuella rengöringen.

 

På bilden ser du de fem diskdesinfektorer från den smutsiga sidan.

Det smarta med de fem diskdesinfektorerna är att det går att lägga in smutsiga endoskop i diskdesinfektorerna från den smutsiga sidan och plocka ut dem färdigdesinficerade på andra sidan väggen. Utan uppdelningen i ren och smutsig sida riskerar rena endoskop att kontamineras.

 

På bilden ser du de fem diskdesinfektorer från den rena sidan.

Fördelar med diskdesinfektorerna

Den nya utrustningen ger ett optimerat arbetsflöde och lägre servicekostnader.

Effektiv hantering av endoskopen i arbetsflödet

Optimerad hygien vid hantering av endoskopen

Bättre logistik och spårbarhet

Mindre transportskador

Lägre servicekostnader

“Central endoskopidiskenheten är en helt ny avdelning. Innan den centrala endoskopidiskenheten invigdes fick alla avdelningar rengöra sina egna endoskop. Nu är uppgifterna med att desinficera endoskopen centraliserade och personalen här är experter på att rengöra endoskopen så att de är 100 % rena innan de måste användas på avdelningarna igen. Med den nya utrustningen kan de skoperande avdelningar frigöra tid för andra uppgifter.”

Jenny Malmberg, enhetschef på sterilcentralen

Sjukhuset slipper användaröverförd kontaminering av endoskopen

Kassettsystemet är inte bara smart eftersom personalen smidigt kan flytta endoskopen från diskdesinfektorn till transportvagn och torkskåp. Kassetterna hjälper också till att säkerställa en hög hygienstandard eftersom personalen inte kommer i direkt kontakt med endoskopen. Beröringsfria skjutlådor intill diskkamrarna, bakteriefritt sköljvatten och automatisk självdesinficering av diskdesinfektorerna bidrar också till bättre hygien.

Personalen får tydlig överblick över rena och smutsiga endoskop

Tillsammans med diskdesinfektorer och torkskåp har sjukhuset investerat i 22 transportvagnar av märket Cleanascope. I vagnarna kan personalen transportera endoskopen till och från sterilcentralen. På väggen hänger en dispenser med sterila överdrag till kassetterna i transportvagnen. Omslagen är färgkodade –grönt betyder rent och rött betyder smutsigt endoskop.

 

Det är lätt att byta diskmedel och kemikalier

Trots att diskdesinfektorerna och torkskåpen är komplexa utrustningar är handhavandet enkelt och intuitivt. Personalen på den centrala endoskopidiskenheten kan särskilt glädja sig över den ergonomiska arbetshöjden och den enkla åtkomsten vid byte av sprit, diskmedel och kemikalier.

 

Streckkoder säkerställer dokumentation och spårbarhet för sjukhusets endoskop

Sjukhuset har möjlighet att få mycket bättre överblick över hanteringen av sina endoskop. Med hjälp av en inbyggd streckkodsläsare kan personalen följa och övervaka endoskopen genom desinfektion, torkning och förvaring. På diskdesinfektorerna kan personalen följa de olika stegen i desinfektionsprocessen, och på torkskåpens display går det bland annat att se hur länge ett endoskop har legat i skåpet och hur länge det kan ligga kvar. All personal har sin egen streckkod vilket gör att det också går att se vem som har satt in ett endoskop för desinfektion eller torkning. 

Torkskåp med 25 dagars förvaring 

När endoskopen kommer tillbaka till avdelningarna/mottagningarna flyttar personalen kassetten från transportvagnen till torkskåpet. I torkskåpet kan endoskopen ligga i upp till 25 dagar under kontrollerade luftförhållanden (skåpet är certifierat för max 31 dagar). Medicinskt renad luft förhindrar bakterietillväxt både utanpå och inuti endoskopets kanaler. Torkskåpen har plats för åtta endoskop vardera.

Personalen firade invigningen av den nya avdelningen

Avdelningen och den nya utrustningen invigdes i juni 2022. Alla berörda avdelningar bjöds in till en informell mottagning i korridoren med lite tilltugg och tårta.

Många avdelningar drar nytta av den nya utrustningen

Innan den centrala endoskopidiskenheten invigdes fick alla avdelningar diska sina egna endoskop. Med den nya utrustningen kan många avdelningar frigöra tid  för andra uppgifter:

  • Endoskopimotttagningen
  • Barnoperation
  • Barnakuten 
  • Kirurgens akutvårdsavdelning
  • Vuxenakuten

Sterilcentralen har uppnått den bästa hygienstandarden

Torgny Bergerstam är försäljningschef på Santax Medico och berättar här om projektets historia:

”Fyra till fem år innan sterilcentralen togs i bruk beslöt sjukhuset att centralisera desinfektionen av flexibla endoskop på en ny avdelning i anslutning till den befintliga sterilcentralen. Med denna lösning får man ett effektivt flöde vid rengöring av flexibla endoskop samtidigt som man får en specialiserad grupp av personal som hanterar förrengöring samt desinfektion av flexibla endoskop." 

Tack för ett gott och givande samarbete

”Projektet har inneburit en hel del planering för att få installationen på plats då en del utrustning har flyttats från befintlig installation för återinstallation i nya lokaler medan en hel del ny utrustning adderats till den totala utrustningsparken. Från Santax Medicos sida har det varit – och är – ett intressant projekt och vi vill tacka alla inblandade för ett gott och givande samarbete såsom hygienansvarig personal, projekt- och inköpsfunktionen, medicintekniska avdelningen  samt personal på den nya enheten.”

Har du frågor om våra produkter?

Vi är alltid redo för ett förutsättningslöst samtal. Fyll i formuläret så hör vi av oss. Eller kontakta oss direkt.

Bli uppringd

Vi värnar dina personuppgifter. Läs vår dataskyddspolicy för att se hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

keyboard_arrow_up