Välkommen till Santax Educational Services, SES

Ultraljudskurs - 10 - 11 oktober 2019

Kursen är fullbelagd och vi tar inte emot flera anmälningar


Santax Medico AB erbjuder Lipus- & EFSUMB certifierade kurser inom bl.a. basal ultraljudsdiagnostik.

Vi samarbetar med Öl Stephan Haas,  MD, PhD, (Patientområde Övre Buk, Funktionsenhet GI endoskopi), Karolinska Universitetssjukhuset som är kursansvarig med övergripande kvalitetsansvar.

Kurserna är förlagda på Mornington Hotell i Bromma i en trevlig miljö med fina ljusa konferenslokaler. Mornington hotell ligger bara 20 min från centrala Stockholm och 5 minuter från Bromma flygplats. Behöver du logi bokar du med fördel rum på Mornington hotell där det även är fri parkering.

 

Datum:10 – 11 Oktober 2019
 
Plats:
 
Mornington Hotel Bromma, Norrbyvägen 30, 
168 69 Bromma. www.mornington.se
Antal deltagare: 
 
Max 18 st
Kursansvarig:Öl Stephan Haas, MD, PhD, Gastrocentrum, 
Patientområde Övre Buk, Funktionsenhet GI endoskopi
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Solna

Målgrupp: 
 
Leg. Läkare och sjuksköterskor som är intresserade 
av ultraljudsdiagnostik som hjälpmedel i sitt arbete.
 
Kursinnehåll:  ✓Basal ultraljudsdiagnostik
✓ Hur används en ultraljudsapparat (inkl ”knappologi”), 
vilka indikationer finns?
✓ Introduktionsföreläsningar (abdomen, retroperitoneum, 
torax, kärl, lunga mm)
✓ Mer än hälften av kursen består av praktiska 
övningar som kommer att ske i små   grupper
LIPUS: Lipus har granskat och godkänt denna kurs.
Fullständig kursbeskrivning finns på 
https://www.lipus.se/kurs/10759/ – Lipus-nr: 20180132.
EFSUMB: Kursen är EFSUMB godkänd 
http://www.efsumb.org/intro/home.asp
Anmälan:
 
Webbanmälan via länk nedan. Deltagarantalet 
är begränsat och vi hyllar principen först till kvarn…
Sista 
anmälningsdag:
2019-09-01
Kursavgift:SEK 8 500 exkl moms
Ytterligare 
information:
Stephan Haas:stephan.haas@sll.se 
Torgny Bergerstam: tbe@santax.com
Föreläsare och 
instruktörer:
Överläkare Stephan Haas, MD, PhD
Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge/Solna
Specialistläkare Internmedicin, 
Primapratiken, Trollhättan
Sonograf Ali Latifi, MSci, PhD
Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna      

 

 

Har du frågor om våra kurser?

Vi hjälper gärna till.

Bli uppringd

Vi värnar dina personuppgifter. Läs vår dataskyddspolicy för att se hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

keyboard_arrow_up