Exception in template (Designs\santax\_partials/redirect.cshtml): MaxMind.GeoIP2.Exceptions.InvalidRequestException: You do not have sufficient funds to use this service.
at MaxMind.GeoIP2.WebServiceClient.HandleResponse[T](Response response)
at MaxMind.GeoIP2.WebServiceClient.Execute[T](String type, IPAddress ipAddress)
at Co3.Dw9.Redirect.Dw.Repositories.RedirectRepository.GetRedirectResponse()
at Co3.Dw9.Redirect.Dw.Services.RedirectService.GetRedirectInfo()
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.cbecccbce.Execute()
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
at RazorEngine.Templating.TemplateService.Run(ITemplate template, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.TemplateService.Parse(String razorTemplate, Object model, DynamicViewBag viewBag, String cacheName)
at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
@inherits RazorTemplateBase<RazorTemplateModel<Template>> @using Co3.Dw9.Redirect.Dw.Models @using Co3.Dw9.Redirect.Dw.Services @using Dynamicweb.Configuration @using Dynamicweb.Rendering @using System.Web; @{ //// Working, but is hackety compared to how you would normally take over the caching layer in Co3.Reidrect by autofac'ing. There is not enough time for this here. ///// AD 2019-12-11 : #7223 - "full geoblock", keep redirecting user if they are on the wrong website. NEW: Customer changed their mind and want a redirect once per session. /// Checking with session variable first to prevent redirect service for using unnessacry lookups in maxminds bool doRedirect = false; string sessionVarName = "Co3.Santax.Redirected"; string geoVarName = "geo"; string geovalue = HttpContext.Current.Request[ geoVarName ] != null ? HttpContext.Current.Request[ geoVarName ].ToString() : string.Empty; if ( geovalue.ToLower() == "true" ) { HttpContext.Current.Session.Add( sessionVarName, "true" ); } string sessionValue = HttpContext.Current.Session[ sessionVarName ] != null ? HttpContext.Current.Session[ sessionVarName ].ToString() : string.Empty; if ( sessionValue.ToLower() != "true" ) { HttpContext.Current.Session.Add( sessionVarName, "true" ); doRedirect = true; } if ( doRedirect ) { IRedirectResponse redirectInfo = RedirectService.Instance.GetRedirectInfo(); if ( redirectInfo != null && redirectInfo.SuggestRedirect ) { string redirectConsentExpirationTimeInDays = SystemConfiguration.Instance.GetValue( "/Globalsettings/Co3.Espresso/GeoRedirect/CookieExpireTimeInDays" ); string redirectMessage = Translate( "Redirect message - Text", "You are visiting our website in {{CurrentLanguage}}. Would you like to visit the {{SuggestedLanguage}} site?" ); redirectMessage = redirectMessage.Replace( "{{CurrentLanguage}}", redirectInfo.CurrentLanguageName.ToLower() ); redirectMessage = redirectMessage.Replace( "{{SuggestedLanguage}}", redirectInfo.SuggestedLanguageName.ToLower() ); string linkToSuggestedArea = string.Format( "http://{0}", redirectInfo.SuggestedArea.DomainLock ); HttpContext.Current.Response.Redirect( linkToSuggestedArea, true ); <div class="fade modal" id="js-e-redirect-msg" data-redirect-consent-expiration="@redirectConsentExpirationTimeInDays" data-dismiss="modal"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <h4 class="modal-title small"> <i class="material-icons material-icons-large text-primary">language</i> <span>@Translate( "Redirect message - Title", "Change language" )</span> </h4> <button class="close" data-dismiss="modal" type="button"> <i class="material-icons">close</i> </button> </div> <div class="modal-body pb-0"> <h2>@Translate( "Redirect message - Heading", "Welcome" )</h2> <p class="lead"> @redirectMessage </p> </div> <div class="border-top-0 modal-footer"> <a class="btn btn-secondary mr-1" href="@linkToSuggestedArea">@Translate( "Redirect message - Accept - Button", "Yes, take me there" )</a> <a class="btn btn-primary" data-dismiss="modal" href="#js-e-redirect-msg">@Translate( "Redirect message - Decline - Button", "No thanks" )</a> </div> </div> </div> </div> } } }

EndoSTORE Vertical

 

Förvara dina flexibla endoskop så att de håller sig bakteriefria

Torkskåp för hängande förvaring av endoskop

Torkskåpet EndoStore Vertical är utformat för hängande förvaring av dina flexibla endoskop. Det har kontinuerlig övervakning av miljön inuti skåpet och aktiv torkning såväl inuti som utanpå endoskopet.

Torkskåpet uppfyller de högsta hygienkraven. Endoskopen förvaras helt torrt vilket gör det svårt för bakterier att få fotfäste. Den konstanta ventilationen av endoskopets kanaler avlägsnar den fukt som annars kan ge upphov till bakterietillväxt.

Genom att köra torr HEPA-filtrerad tryckluft i varje kanal, och runtomkring endoskopet, säkerställs att alla kanaler är fullständigt torra innan endoskopet används igen. Detta ger skydd för både patienter och användare.

Individuell, enkel och säker fastsättning av alla vanliga typer av endoskop. Torkskåpet skyddar dina flexibla endoskop mot skador under förvaring eftersom de inte kan svänga fritt.

Den korta torktiden förbättrar arbetsflödet och skåpets funktioner hjälper dig att följa förvaringstiden för respektive endoskop.

Skåpet går att få som genomräckningsmodell vilket innebär att det går att betjäna från båda sidor. Vi kan hjälpa dig att hitta precis den konfiguration som passar din klinik.

  • Förvaring av 8-12 endoskop
  • Konstant ventilation av skåpets kanaler förebygger fukt
  • Luftcirkulation för torkning av ytskikt
  • Kort torktid
  • Partikelfilter
  • Streckkodsläsare som ger spårbarhet i processen
  • Skåpet går att betjäna från båda sidor
  • Övervakning av förvaringstid för respektive skåp.
" width="1080" height="608" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

 

 

EndoSTORE Vertical

Artikelnummer

kr 70,00

keyboard_arrow_up