Exception in template (Designs\santax\_partials/redirect.cshtml): MaxMind.GeoIP2.Exceptions.InvalidRequestException: You do not have sufficient funds to use this service.
at MaxMind.GeoIP2.WebServiceClient.HandleResponse[T](Response response)
at MaxMind.GeoIP2.WebServiceClient.Execute[T](String type, IPAddress ipAddress)
at Co3.Dw9.Redirect.Dw.Repositories.RedirectRepository.GetRedirectResponse()
at Co3.Dw9.Redirect.Dw.Services.RedirectService.GetRedirectInfo()
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.cbecccbce.Execute()
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
at RazorEngine.Templating.TemplateService.Run(ITemplate template, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.TemplateService.Parse(String razorTemplate, Object model, DynamicViewBag viewBag, String cacheName)
at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
@inherits RazorTemplateBase<RazorTemplateModel<Template>> @using Co3.Dw9.Redirect.Dw.Models @using Co3.Dw9.Redirect.Dw.Services @using Dynamicweb.Configuration @using Dynamicweb.Rendering @using System.Web; @{ //// Working, but is hackety compared to how you would normally take over the caching layer in Co3.Reidrect by autofac'ing. There is not enough time for this here. ///// AD 2019-12-11 : #7223 - "full geoblock", keep redirecting user if they are on the wrong website. NEW: Customer changed their mind and want a redirect once per session. /// Checking with session variable first to prevent redirect service for using unnessacry lookups in maxminds bool doRedirect = false; string sessionVarName = "Co3.Santax.Redirected"; string geoVarName = "geo"; string geovalue = HttpContext.Current.Request[ geoVarName ] != null ? HttpContext.Current.Request[ geoVarName ].ToString() : string.Empty; if ( geovalue.ToLower() == "true" ) { HttpContext.Current.Session.Add( sessionVarName, "true" ); } string sessionValue = HttpContext.Current.Session[ sessionVarName ] != null ? HttpContext.Current.Session[ sessionVarName ].ToString() : string.Empty; if ( sessionValue.ToLower() != "true" ) { HttpContext.Current.Session.Add( sessionVarName, "true" ); doRedirect = true; } if ( doRedirect ) { IRedirectResponse redirectInfo = RedirectService.Instance.GetRedirectInfo(); if ( redirectInfo != null && redirectInfo.SuggestRedirect ) { string redirectConsentExpirationTimeInDays = SystemConfiguration.Instance.GetValue( "/Globalsettings/Co3.Espresso/GeoRedirect/CookieExpireTimeInDays" ); string redirectMessage = Translate( "Redirect message - Text", "You are visiting our website in {{CurrentLanguage}}. Would you like to visit the {{SuggestedLanguage}} site?" ); redirectMessage = redirectMessage.Replace( "{{CurrentLanguage}}", redirectInfo.CurrentLanguageName.ToLower() ); redirectMessage = redirectMessage.Replace( "{{SuggestedLanguage}}", redirectInfo.SuggestedLanguageName.ToLower() ); string linkToSuggestedArea = string.Format( "http://{0}", redirectInfo.SuggestedArea.DomainLock ); HttpContext.Current.Response.Redirect( linkToSuggestedArea, true ); <div class="fade modal" id="js-e-redirect-msg" data-redirect-consent-expiration="@redirectConsentExpirationTimeInDays" data-dismiss="modal"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <h4 class="modal-title small"> <i class="material-icons material-icons-large text-primary">language</i> <span>@Translate( "Redirect message - Title", "Change language" )</span> </h4> <button class="close" data-dismiss="modal" type="button"> <i class="material-icons">close</i> </button> </div> <div class="modal-body pb-0"> <h2>@Translate( "Redirect message - Heading", "Welcome" )</h2> <p class="lead"> @redirectMessage </p> </div> <div class="border-top-0 modal-footer"> <a class="btn btn-secondary mr-1" href="@linkToSuggestedArea">@Translate( "Redirect message - Accept - Button", "Yes, take me there" )</a> <a class="btn btn-primary" data-dismiss="modal" href="#js-e-redirect-msg">@Translate( "Redirect message - Decline - Button", "No thanks" )</a> </div> </div> </div> </div> } } }

Advantage Plus Pass-Thru


Toppmatad diskdesinfektor av genomräckningsmodell med två asynkrona diskkammare samt kassettsystem.

MEDIVATORS Advantage ® Plus Pass-Thru är en toppmatad diskdesinfektor med två kammare för snabb och säker diskning av alla slags endoskop.

Advantage PT är en nyutvecklad maskin med rötter i Danmark. PT har designats i Danmark och är framtagen utifrån skandinaviska standarder samt användarnas önskemål om hög hygienstandard och ett effektivt arbetsflöde.

Maskinen är en avancerad lösning som tillsammans med det prisbelönta neo-torkskåpet och det unika, vidareutvecklade kassettsystemet är en säker och ergonomiskt enastående lösning, som kommer att förbättra avdelningens arbetsrutiner och minimera skador på endoskopen.

Automatisk spritning av endoskopen, kassettsystemet som passar i både diskdesinfektor och torkskåp utan att slangarna behöver bytas, och helt nätverksstyrd dokumentation av alla processer mellan diskdesinfektor och torkskåp, är bara några av de många unika möjligheterna som den här diskdesinfektorn kan erbjuda.

Advantage Plus Pass-Thru i funktion

" width="1080" height="608" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Advantage ® Plus PT baseras på den välkända Advantage ® Plus-plattformen, och just den här endoskopdiskdesinfektorn har visat sig vara en otroligt driftsäker maskin, som kan fjärrstyras av våra tekniker.

Vi tillhandahåller serviceavtal på flera nivåer och om olyckan skulle vara framme kan du snabbt och enkelt få hjälp av vår landsomfattande serviceorganisation.

 

" width="1080" height="608" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Advantage Plus Pass-Thru

Artikelnummer

kr 10,00

keyboard_arrow_up